................................................."Κιτρινισμένες λιθο-γραφίες για τον Άνθρωπο και τις αξίες που χάθηκαν στην εποχή μας ανεπιστρεπτί..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Αύγουστος 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~

~~~

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΒΗΜΑ του Πολίτη: Το προεδρικό διάταγμα για την κατάργηση Πανεπιστηµ...

ΤΟ ΒΗΜΑ του Πολίτη: Το προεδρικό διάταγμα για την κατάργηση Πανεπιστηµ...: ΚΥΡΙΑΚΉ, 18/08/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΦ9-ΠΝ5 «Κατάργηση Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας» Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις α. Των άρθρων 7, 80 παρ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου